Loading...
Dịch vụ bê tráp ăn hỏi
LẠI HẰNG - DỊCH VỤ CƯỚI HỎI TRỌN GÓI - Chuyên cung cấp dịch vụ cưới hỏi trọn gói theo yêu cầu tốt nhất, Sắp lễ ăn hỏi trọn gói, Cho thuê bàn ghế, Nhà bạt, Phông cưới, Cổng bóng, Cổng hoa, Cung cấp đội ngũ bê đỡ tráp chuyên nghiệp, Cho thuê xe cưới hỏi, , ...

Báo giá dịch vụ cưới hỏi

Lại Hằng: Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói Suất Chia: 100. Liên hệ: 097.363.1913

 

Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Gía Rẻ: 2,800,000

1. Trầu cau

2. Tráp chè: 100

3. Tráp sen: 100

4. Tráp bánh xu xê: 100

5. Tráp bánh cốm: 100

Khuyến Mại: 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 2 Quả Pháo + Phong Bì Lễ Đen + Lì xì

 

 Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Rượu Thuốc: 3,300,000

1. Trầu cau

2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )

3. Tráp chè: 100

4. Tráp mứt sen: 100

5. Tráp bánh cốm: 100

Khuyến Mại: 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 2 Quả Pháo + Phong Bì Lễ Đen + Lì xì

 

Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Truyền Thống 3.700.000đ

1. Trầu cau

2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )

3. Lẵng hoa quả

4. Tráp hạt sen + chè: 50 + 50

5. Tráp bánh cốm + Phu thê: 50 + 50

Khuyến Mại: 50 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 2 Quả Pháo + Phong Bì Lễ Đen + Lì xì

 

Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Song Phượng: 4,700,000

1. Trầu cau

2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )

3. Lẵng hoa quả Song Phượng

4. Chè + hạt sen: 50 + 50

5. Bánh cốm + Phu thê: 50 + 50

Tráp xin dâu + 50 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + Phong Bì Lễ Đen + Lì xì + Vận chuyển Nội Thành.

 

Lễ Ăn Hỏi 5 Tráp Rồng Phượng: 4,700,000

1. Trầu cau

2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )

3. Lẵng hoa quả Rồng phượng

4. Chè + hạt sen: 50 + 50

5. Bánh cốm + Phu thê: 50 + 50

Tráp xin dâu + 50 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + Phong Bì Lễ Đen + Lì xì + Vận chuyển Nội Thành.

 

Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp Truyền Thống: 4,800,000

1. Trầu cau

2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )

3. Lẵng hoa quả

4. Tráp chè: 100

5. Tráp sen: 100

6. Tráp bánh cốm: 100

7. Tráp bánh phu thê: 100

Tráp xin dâu + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 4 Quả Pháo + Phong Bì Lễ Đen + Lì xì + Vận chuyển Nội Thành.

 

Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp Song Phượng: 5,800,000

1. Trầu cau

2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )

3. Lẵng hoa quả Song Phượng

4. Tráp chè: 100

5. Tráp sen: 100

6. Tráp bánh cốm: 100

7. Tráp bánh phu thê: 100

Tráp xin dâu + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + Phong Bì Lễ Đen + Lì xì + Vận chuyển Nội Thành.

 

Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp Rồng Phượng: 5,800,000

1. Trầu cau

2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )

3. Lẵng hoa quả Rồng Phượng

4. Tráp chè: 100

5. Tráp sen: 100

6. Tráp bánh cốm: 100

7. Tráp bánh Phu thê: 100

Tráp xin dâu + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + Phong Bì Lễ Đen + Lì xì + Vận chuyển Nội Thành.

 

Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp Rồng Phượng + Lợn quay: 6,700,000

1. Trầu cau

2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )

3. Lẵng hoa quả Rồng Phượng

4. Tráp chè + Sen: 50 + 50

5. Tráp bánh cốm + Phu thê: 50 + 50

6. Mâm xôi gấc

7. Tráp lợn sữa quay

Tráp xin dâu + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + Phong Bì Lễ Đen + Lì xì + Vận chuyển Nội Thành.

 

Lễ Ăn Hỏi 7 Tráp Rồng Phượng Tách Rời: 6,800,000

1. Trầu cau Kết Phượng

2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )

3. Lẵng hoa quả kết Rồng

4. Tráp Chè: 100

5. Tráp Sen: 100

6. Tráp bánh cốm: 100

7. Tráp bánh phu thê: 100

Tráp xin dâu + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + Phong Bì Lễ Đen + Lì xì + Vận chuyển Nội Thành.

 

 Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp Truyền Thống: 6,800,000

1. Trầu cau

2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )

3. Lẵng hoa quả

4. Tráp chè: 100

5. Tráp sen: 100

6. Tráp bánh cốm: 100

7. Tráp bánh phu thê: 100

8. Tráp Mâm Xôi

9. Tráp Lợn Quay

Tráp xin dâu + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + Phong Bì Lễ Đen + Lì xì + Vận chuyển Nội Thành.

 

 Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp Rồng Phượng: 7,800,000

1. Trầu cau

2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )

3. Lẵng hoa quả Rồng Phượng

4. Tráp chè: 100

5. Tráp sen: 100

6. Tráp bánh cốm: 100

7. Tráp bánh phu thê: 100

8. Tráp Mâm Xôi

9. Tráp Lợn Quay

Tráp xin dâu + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + Phong Bì Lễ Đen + Lì xì + Vận chuyển Nội Thành.

 

 Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp Song Phượng: 7,800,000

1. Trầu cau

2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )

3. Lẵng hoa quả Song Phượng

4. Tráp chè: 100

5. Tráp sen: 100

6. Tráp bánh cốm: 100

7. Tráp bánh phu thê: 100

8. Tráp Mâm Xôi

9. Tráp Lợn Quay

Tráp xin dâu + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + Phong Bì Lễ Đen + Lì xì + Vận chuyển Nội Thành.

 

Lễ Ăn Hỏi 9 Tráp Rồng Phượng tách rời: 8,800,000

1. Trầu cau + Kết Phượng

2. Lẵng rượu thuốc ( 3 vodka to + 3 cây vina )

3. Tráp chè: 100

4. Tráp sen: 100

5. Lẵng hoa quả kết Rồng

6. Tráp bánh cốm: 100

7. Tráp bánh phu thê: 100

8. Tráp Mâm Xôi

9. Tráp Lợn Quay

Tráp xin dâu + 100 túi chia quà + 10 chữ hỷ + 6 Quả Pháo + Phong Bì Lễ Đen + Lì xì + Vận chuyển Nội Thành.

 

Nội dung: Áp Dụng từ Ngày 18/11/2017

Thành tiền

Tráp xin dâu, cau xin cưới

200,000

Tráp dạm ngõ

400,000

Phông Cưới hoặc Phông Ăn Hỏi Hoa Giấy

800,000

Phông Cưới hoặc Phông Ăn Hỏi Hoa Lụa

1,200,000

Phông Hoa Nghệ Thuật + Đèn Led

2,000,000/3m

Cho Thuê Đèn hắt sáng

150,000

Cho Thuê Đèn Led nhiều mầu

250,000

Người bê đỡ tráp + Trang phục trọn gói

80,000

Người bê đỡ tráp + Áo dài khăn xếp

100,000

Đội bê đỡ tráp + Áo dài đồng xu khăn xếp

120,000

Cho thuê áo dài nam/nữ

60,000

Cho thuê mũ xếp hoặc Cavat

15,000

Cho thuê sơ mi trắng, Quần Âu Đen

30,000

Cổng Hoa

800,000

Cột hoa phụ

300,000

Bộ Bàn để 5,7,9 Tráp

250,000.

Bàn ghế nhựa, có trải bàn, có phủ ghế

90,000

Bàn ghế gấp Xuân Hòa

150,000

Bàn ghế cap cấp Benquit

200,000

Bộ bàn ghế Chiavaris cao cấp

500,000

Ấm chén đĩa bánh kẹo gạt tàn

30,000

Hoa tươi để bàn

70,000

Rạp thả lụa trắng + màu

80,000/m

Rạp thả đá hàng rào pha lê, cầu hoa.

100,000/m

Rạp thả đá hàng rào pha lê, trang trí trần

130,000/m

Chụp Ảnh Ăn Hỏi Nội Thành + Tiệc Lấy File

700,000

Chụp ảnh cưới Nội Thành + Tiệc Lấy File

900,000

Rửa Ảnh + 1 Album

350,000

Quay Phim Ăn Hỏi + Dựng Đĩa

1,500,000

Quay Phim Cưới + Dựng Đĩa

2,000,000

Xe Camry = giá xe 29 chỗ (Đợi ăn thêm 200K)

1,300,000

Trang trí hoa xe cưới, Hoa tay cầm, hoa gài áo.

1,300,000

Xe 16 chỗ (Đợi ăn thêm 200K)

1,000,000

Âm thanh Loa Đài

1,300,000

Cho thuê MC đám cưới

1,000,000

Bánh Cưới, Tháp Ly, Sâm Panh, Đá Khói

2,000,000

 

Khách hàng có thể tham khảo thêm:
 
>> Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói 5 TrápLễ Ăn Hỏi Trọn Gói 7 TrápLễ Ăn Hỏi Trọn Gói 9 Tráp
 
>> Dịch vụ bê tráp ăn hỏi
 
Sắp lễ ăn hỏi  Lại Hằng với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cưới hỏi đảm bảo luôn làm hài lòng quý bạn, để có 1 Lễ ăn hỏi đẹp hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được hưởng những ưu đãi lớn trong mùa cưới này bạn nhé.
 
Trong thời gian sử dụng dịch vụ sắp lễ ăn hỏi trọn gói của cưới hỏi Lại Hằng mọi ý kiến thắc mắc, đóng góp hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn có 1 Lễ ăn hỏi hạnh phúc và ý nghĩa.
 
Cưới Hỏi Lại HằngSắp Lễ Ăn Hỏi Trọn Gói, Cung cấp Đội Ngũ Bê Đỡ Tráp Ăn HỏiCho Thuê Áo Dài Bê TrápCho Thuê Bàn Ghế Cưới Hỏi, Cho thuê Phông Cưới HỏiCho thuê Cổng Hoa Cưới HỏiTrang Trí hoa xe cướiQuay Phim Chụp ảnh cưới hỏi.
 
CƯỚI HỎI TRỌN GÓI LẠI HẰNG
Hotline: 097.363.1913 – Ms Lại Hằng
               0917.428.777 – Mr Bùi Xướng
E-mail: Laihangpg@gmail.com
Website: Cuoihoilaihang.com - Dichvubetrapanhoi.com - Leanhoidep.com - Laihangwedding.com

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Hỗ trợ trực tuyến
097, 363, 1913
0917, 428, 777
Lại Hằng - 097,363,1913
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
6
Tổng số truy cập
854108
LỄ ĂN HỎI TRỌN GÓI
Sắp Lễ Ăn Hỏi
TRANG TRÍ PHÔNG CƯỚI HỎI
Cho Thuê Phông Cưới
Cho thuê bàn ghế cưới hỏi
Cho Thuê Cổng Hoa Cưới
Cổng Hoa Cưới Hỏi